Voordelen en nadelen van Dalton onderwijs

De Dalton methode heeft, net zoals iedere andere leermethodiek, een aantal voordelen en nadelen. We lijsten ze hier op, om u te helpen bepalen of Daltononderwijs is iets voor u en uw kinderen.

Voordelen

  • Leerlingen krijgen de kans om zelfstandig aan het werk te gaan, volgens hun eigen tempo en niveau. Naast het feit dat het aangemaam is voor een kind om leerstof op eigen tempo te kunnen verwerwerken, wordt hiermee ook een belangrijke skill aangeleerd: zelfstandig werken.
  • Leerlingen plannen zelf hun taken en leren zo verantwoordelijk te zijn voor hun werk.
  • Leerlingen werken ook vaak samen aan taken. Ze leren samen te werken, leren hulp te vragen en ontwikkelen zo ook hun sociale vaardigheden.
  • De leerkracht vervult de rol als coach en reikt kinderen de tools aan om hun taken tot een goed einde te brengen en de leerstof te beheersen.
  • Er is differentatie, voor ieder kind. Taken worden aangepast aan het niveau van het kind.
  • De ondernemingszin van de kinderen wordt gestimuleerd aan de hand van projectwerk.
  • Er zijn regelmatig reflectie momenten. Op die momenten denken leerlingen kritisfch na over hun handelen en prestaties en verwerven ze inzichten waardoor ze zich nog beter kunnen ontplooien.

Nadelen

  • De tools en skills die worden aangeleerd in een Daltonschool worden idealiter opgebouwd vanaf de kleuterklas tot het middelbaar. Leerlingen die pas op latere leeftijd Daltononderwijs beginnen volgen, moeten dus altijd even wennen aan deze nieuwe aanpak.
  • In een Daltonschool krijgen kinderen meer vrijheid dan in een traditionele school. In ruil voor die vrijheid wordt er ook een grotere mate van verantwoordelijkheid van de kinderen verwacht. Voor kinderen met gedragsproblemen is dit some verre van vanzelfsprekend.
  • Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de planning van hun taken en er worden op regelmatige basis projecten georganiseerd. De klassieke lestructuur valt tijdens projectweken weg. Structuur wordt aangeboden via een taakbrief, een planbord en andere tools. Sommige leerlingen die behoefte hebben aan een gestructureerde dagplanning kunnen dit ervaren als een grote uitdaging, zeker wanneer ze pas op latere leeftijd kiezen voor Daltononderwijs. Toch kunnen ook deze leerlingen dit op termijn als positief ervaren dankzij de gedifferentieerde aanpak en de verschillende tools die als houvast dienen.