Voor wie is Dalton onderwijs geschikt

Is Daltononderwijs geschikt voor uw kind? Welke leerstof behandelt een Daltonschool? Welke eindtermen worden er gebruikt? Matcht het karakter van uw kind met deze onderwijsvorm?

De leerstof en eindtermen

In een daltonschool wordt gewerkt aan dezelfde eindtermen als in een traditionele school. De kinderen worden dus net zoals in iedere andere traditionele school verwacht om aan het einde van ieder schooljaar dezelfde leerstof te beheersen en er gelden dezelfde eindtermen en objectieve einddoelen. Over de inhoud van de lessen en de leerstof hoeft u zich dus geen zorgen te maken, hier gelden dezelfde normen als in iedere andere traditionele school.

De aanpak in de klas

Het is de aanpak die gebruikt wordt om kinderen de leerstof aan te leren die verschilt van een traditionele school. De nadruk ligt minder op in groep klassikaal, eerder passief, les volgen en meer op zelfstandig werken, proactief zijn, zelf leren plannen en leren samenwerken met anderen. De leerlingen krijgen meer vrijheid om zelf een aantal taken te kiezen en uit te werken en worden daardoor nauwer betrokken bij het leerproces. Door deze aanpak krijgen ze niet enkel de leerstof zelf aangeleerd, maar ook een aantal vaardigheden die onontbeerlijk zijn in de maatschappij.

Is Daltonderwijs iets voor mijn kind?

Daltonderwijs is voor de meeste kinderen geschikt. Er zijn korte instructiemomenten waarna ieder kind op zijn eigen tempo verder kan. Doordat er gedeeltelijk zelfstandig gewerkt wordt, komt er veel tijd vrij voor differentiatie. Leerlingen die het even moeilijk hebben met de leerstof krijgen de kans om met een klasgenootje of een klein groepje nauw samen te werken bij de leerkracht. Leerlingen die dan net weer een extra uitdaging nodig hebben, worden gestimuleerd om hun grenzen te verleggen aan de hand van aangepaste taken. Sowieso kunnen alle leerlingen steeds kiezen uit een selectie van leermaterialen en handelingswijzers om hun opdracht tot een goed einde te brengen.

Wat als mijn kind verlegen is?

Soms maken ouders zich zorgen als hun kind wat meer verlegen is. Samenwerken en ondernemingszin staan immers centraal in een Daltonschool en ouders vrezen dan dat hun kind daar moeilijk mee zal omkunnen. Het is hierbij belangrijk om te weten dat alle werkvormen natuurlijk steeds nauw begeleid worden door de leerkracht. Een wat meer verlegen kind kan dan bijvoorbeeld gekoppeld worden met andere rustige kinderen in een kleiner groepje, zodat het kind de kans krijgt zich te ontplooien. Doordat kinderen al op jonge leeftijd leren elkaar te helpen zijn er veel kalme en gemoedelijke contacten tijdens de lesuren. Dit geeft verlegen kinderen de kans om hun klasgenoten rustig te leren kennen.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht?

Het is belangrijk dat u als ouder gelooft in de kernwaarden van Dalton. In Daltononderwijs wordt er van de kinderen zelfstandigheid en ondernemingszin verwacht. Samenwerken met anderen komt regelmatig aan bod en ondernemingszin wordt aangemoedigd. Ouderparticipatie is belangrijk in een Daltonschool. Bij het uitwerken van projecten worden er vaak helpende handen gevraagd, als is dit natuurlijk niet verplicht. Een goede, open communicatie tussen ouders en leerkrachten heeft altijd een positieve invloed op de leerontwikkeling van het kind.