Daltononderwijs

Alle informatie over Daltononderwijs in België en Nederland

Voor wie is Dalton

Overweegt u uw kind naar een Dalton school te sturen? Ontdek of Dalton geschikt is voor uw kind, en wat dit voor u betekent als ouder.

Lees meer »

Voordelen en nadelen

Iedere onderwijsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Kom meer te weten over de voordelen én nadelen van Dalton onderwijs in ons objectief verslag.

Lees meer »

Visie

Wat is de visie achter het Dalton onderwijs

Lees meer »

Scholen in België en Nederland

Een overzicht van alle scholen in België en Nederland die Dalton onderwijs aanbieden

Lees meer »

Hoe kies ik de juiste school?

Praktische tips om de juiste school te kiezen, die past bij u en uw kind

Lees meer »

Wissel ervaringen uit

Kom in contact met anderen via ons interactief forum

Lees meer »

Wat is Daltononderwijs

Wellicht bent u op zoek naar een (basis)school voor uw kind en vraagt u zich af of een Daltonschool een goede keuze is voor uw kind. Daltonderwijs is een onderwijsmethode uitgevonden door Helen Parkhurst. De kern is een attitude, gericht op zelfstandigheid, proactiviteit en leren verantwoordelijkheid nemen.

Kinderen krijgen een bepaalde hoeveelheid vrijheid en verantwoordelijkheid: ze plannen zelf hoe ze aan hun taken werken, of ze die zelfstandig uitwerken of in groep uitwerken.

De Daltonaanpak komt tegemoet aan de behoeften van ieder kind en schept ruimte om op eigen tempo te leren. Bovendien worden skills zoals omgaan met keuzes, samenwerken met anderen en verantwoordelijkheid nemen aangeleerd. Concrete voordelen van Daltonderwijs zijn:

  • Leerlingen leren in functie van hun eigen niveau en tempo. Ze kunnen meer tijd besteden aan vakken waar ze niet goed in zijn en kunnen sneller door stof gaan waar ze wel goed in zijn.

  • Ze leren plannen en zelf hun werk in te delen. Dit zijn skills die in het latere leven sowieso van pas komen.

  • De kinderen leren samenwerken. Ze leren respectvol omgaan met elkaar en leren elkaars mening te respecteren.

  • Ze leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk.

Het ontstaan van Daltononderwijs

Daltononderewijs bestaat ondertussen al ruim honderd jaar en werd bedacht door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst. Op basis van haar ervaringen bedacht ze een onderwijs strategie die afstapte van de klassieke klassikale aanpak en meer gericht was op het individu.

In 1905 werkte ze op een kleine school dat slechts 1 klas had. Die klas had meer dan 40 leerlingen, verspreid over acht leerjaren. Een klassieke klassikale aanpak was dus niet mogelijk, gezien de verschillende leeftijden en niveaus van de leerlingen. Ze sprak met de leerlingen en sprak met hen af dat zij zelfstandig hun taken moesten afwerken en bood hun haar hulp aan wanneer ze die nodig hadden. Ze had dus meer de rol van een coach dan van een klassieke leerkracht die voor de klas staat.

Oorspronkelijk was Dalton dus bedoeld als een praktische oplossing om met zoveel verschillende niveaus en leerlingen om te gaan. Er kon niet anders dan zelfstandig gewerkt worden. Het duurde echter niet lang of Helen was ervan overtuigd dat deze aanpak in het algemeen een goede onderwijs strategie was.

Helen vond het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig zijn, verantwoordelijk zijn en leren omgaan en samenwerken met anderen. Door de leerlingen al van jong af aan die waarden mee te geven worden ze beter voorbereid op de samenleving. In Daltondonderwijs worden kinderen van jongs af aan gewezen op hun vrijheid, hun zelfstandigheid en het belang van te kunnen samenwerken. Door vrijheid te krijgen, verantwoordelijkheid te nemen en te begrijpen waarom er geleerd moet worden behouden de kinderen ook het plezier van het leren.

Rond 1913 werkt Helen Parkhurst in Italië samen met de pedagoge Maria Montessori. Enkele jaren later schreef ze het boek 'Education on the Dalton plan;. Haar ideeën werden later toegepast in de State High School in het stadje Dalton, waarnaar het Daltonderwijs genoemd werd.

Daltononderwijs in het nieuws

Basisschool De Linde uit Merelbeke wordt Daltonschool in 2019

Basischool De Linde uit het GO! onderwijsnet op de Gaversesteenweg in Merelbeke maakt de omschakeling naar een Daltonschool. Dinsdag vierden de leerlingen, leekrachten en ouders de omschakeling naar het methodeonderwijs. Directrice Inge Thomas: "Heel veel promotie zullen we niet nodig hebben, want quasi alle ouders van onze 150 leerlingen geloven sterk in deze overstap."

Daltononderwijs bestaat al sinds 1905. Dalton volgt de gewone leerplannen, kinderen moeten dus nog steeds aan het einde van het schooljaar de leerstof goed onder de knie hebben. De aanpak verschilt echter van een traditionele school. "De kinderen leren zelfstandiger werken en zelf beslissingen nemen. Ze maken hun eigen planning en hun eigen keuzes. Elke dag staan ze voor uitdagingen waarbij ze elkaar helpen en motiveren." legt directrice Inge uit. Klassen worden omgevormd naar leefgroepen waarin de kinderen individueel of in groep aan hun taken en leerstof werken.

Overgangsjaar

Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen werden er heel wat info avonden georganiseerd de voorbije maanden. "Dit schooljaar is een overgangsjaar waarin we al principes van het Daltonderwijs gebruiken. Zowel de kinderen als de ouders zijn enthousiast en al heel wat vrijwilligers gaven zich op als ambassadeurs om de overgang vlot te laten verlopen. Vanaf 1 september zijn alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud welkom." besluit de directrice. De voorstelling van het nieuwe systeem gebeurde via een flashmob en het nieuwe uithangbord van de school werd enthousiast onthaald. Alle informatie van de school vindt u op www.daltonmerelbeke.be

bron

Secundaire Daltonschool verdrievoudigt leerlingenaantal in twee jaar

Vergeet de traditionele lesuren van 50 minuten waarbij de leerkracht de klas aanstuurt. Bij Daltonschool Portus zijn leerlingen zelf de baas over hun studiemethode. Met success. In twee jaar tijd verdrievoudigde het leerlingenaantal in het eerste jaar van 15 naar 45 leerlingen.

Bij Portus, de Dalton leer- en leefschool van het GO! Lyceum in Gent vormen verantwoordelijkheid, vrijheid en autonomie de uitgangspunten. Atypisch voor een secundaire school, maar het is wel een success: het leerlingenaantal in het eerste jaar is verdrievoudigd van 15 naar 45 leerlingen. Daarom breidt de school vanaf schooljaar 2018-2019 uit met een derde jaar ASO. Op termijn zal je bij Portus terecht kunnen tot het zesde middelbaar.

Maar wat is dat nu precies, daltononderwijs, en vanwaar de keuze voor Dalton? "Dit is onze manier om demotivatie tegen te gaan en te vermijden dat leerlingen niet graag meer naar school komen" zegt directeur Marino Van Moortel. "Op onze school wordt onderwijs anders aangepakt. Zo hebben wij bijvoorbeeld afwisselend instructietijd en keuzewerktijd. We bepalen als leerlingen zelf aan welke doelen en taken we die dag willen werken, waar en wanneer we dit doen, en of we dit alleen of in groep doen. Onze leerkrachten zijn coaches en bekijken met iedere leerling hoe we ons doel willen bereiken." zegt Kay D'Hoedt, een leerling uit het eerste jaar.

Kindcontacten

De eindtermen zijn helemaal hetzelfde als in een klassieke secundaire school. Maar hoe leerlingen die leerstof zichzelf aanleren bepalen ze zelf, met de hulp van de leerkrachten die hen begeleiden. "Elke maandag opnieuw bekijken we wat er leeft bij de leerlingen. Een actueel item zijn bijvoorbeeld de migratiestromen. Door die stromen te tonen op kaart en er grafieken bij te betrekken leren de kinderen grafieken maken terwijl ze ook een beter zicht krijgen op het onderwerp." zegt Van Moortel. "Onze methode gaat ook verder dan enkel de klas, zo worden oudercontacten bijvoorbeeld hernoemd naar kindcontacten. De kinderen bereiden die zelf voor, dat verhoogt ook de betrokkenheid van de ouders."

bron