Ervaringen met Dalton

Onderstaand vind je echte, anonieme, getuigenissen van ouders die hun kind Dalton onderwijs lieten volgen. Hopelijk bieden ze een nuttig perspectief dat u kan helpen bij het kiezen van de juiste school voor uw kind.

Toen ik naar school ging, gebeurde alles klassikaal. Ik dacht dat dit nog steeds gold voor de meeste scholen en dat daltonscholen daarvan afweken. Blijkt dat tegenwoordig veel scholen werken met zelfstandig leren, groepswerk en plannen. Het verschil tussen traditioneel onderwijs en daltononderwijs is kleiner geworden. Mijn oudste dochter volgt nu les op een daltonschool. Ze zit nog maar in groep twee, dus over de leerstof kan ik nog niet veel zeggen. Maar de manier van lesgeven en de sfeer bevalt me goed. Als ze iets gemakkelijk vindt, dan mag ze meteen overgaan naar wat moeilijker werk. Ik raad zeker aan om naar de opendeurdagen van scholen te gaan, zo leer je de school kennen en kan je veel vragen stellen.

~ Kim, Nederland

Mijn dochter heeft op een daltonschool les gevolgd en dat is mij heel goed bevallen. Het is niet zo dat de kinderen zelf bepalen wat ze leren, maar er wordt hen veel zelfstandigheid bijgebracht. Ze leerden hun taken zelf plannen, wat ik heel belangrijk vind. Steeds meer scholen beginnen daltonprincipes toe te passen, ook de school waarop ik werk. Deze overgang vind ik prima!

~ Daan, Nederland

Mijn zoon is hoogsensitief en heeft veel nood aan duidelijkheid en structuur. Hij volgt les in een daltonschool en voelt er zich als een vis in het water. Als buitenstaander lijkt het er misschien chaos, als je niet weet waarom leerlingen op de gang werken tijdens de les, er een groepje buiten observaties aan het doen zijn of waarom er evenveel stoelen en banken in de gang staan als in het lokaal. Maar ik kan als mama verzekeren dat het er heel gestructureerd aan toe gaat in de klas en dat elk kind duidelijk weet wat er op welk moment van hen verwacht wordt. Er wordt veel aandacht gegeven aan werkhouding. Ook naar de ouders toe wordt er goed gecommuniceerd over wat er in de klas en op school gebeurt.

~ Sofie, België

Ik zat op een daltonschool en dit paste niet bij mij. Dat kwam mede door de slechte uitvoering. Ik was snel afgeleid, kon niet goed zelfstandig werken en werd hier niet genoeg in begeleid. Vrijdagmiddag mocht je buiten spelen als je klaar was met je taken, maar ik was steeds één van de weinigen die dan binnen in de klas moest werken. Vaak had ik tegen het belsignaal mijn werk nog niet klaar en dat werkte demotiverend. De klassen waren ook groot en er was een slecht lopende reorganisatie op mijn school gaande. In groep 5 ben ik van school gewisseld, naar een ‘gewone’ school met een fijn team en sterke directie. Daar ging alles prima. Mijn tip is: kies voor een school waar je een goed gevoel bij hebt en die je vertrouwen geeft, niet vanwege een bepaalde methode.

~ Tina, Nederland

Onze kinderen zijn gestart op een openbare school, maar zitten nu op een daltonschool. Het grootste verschil is de aandacht die gaat naar hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat. Bij ons zijn ze ook heel erg bezig met de verschillende manieren waarop kinderen leren. Ik weet niet of dat typisch is voor daltonscholen, maar ik merk wel op dat ze, vergeleken met andere scholen in de buurt, veel meer kijken naar het individueel kind dan naar de groep als geheel. Onze kinderen voelen zich hier goed bij. Voor onze kids is dit een prima type van onderwijs, maar dat wil niet zeggen dat dit voor alle kinderen zo is.

~ Marianne, Nederland

Mijn zoon zit in groep 4 en gaat naar een daltonschool. Wat ik heel positief vind, is het stoplichtsysteem. Als het licht op rood staat, moet iedereen in stilte aan het werk zijn. Bij oranje mogen ze zachtjes overleggen en bij groen mogen ze op een normale toon met elkaar praten en hun plaats verlaten om bijvoorbeeld lesmateriaal te halen. Mijn zoon was hier snel mee weg en hij werd er snel zelfstandig van. Hij leert ook zijn verantwoordelijkheid te nemen door zelf zijn werk te plannen voor de komende week.

~ Anna, Nederland

Ik heb mijn laatste twee jaar van de basisschool op een daltonschool doorgebracht en ik voelde me daar heel goed. Veel zelfstandigheid, ruimte om anderen te helpen, op eigen niveau werken, ...Ik liet me wel snel verleiden tot alleen maar anderen helpen, waardoor mijn eigen werk soms bleef liggen. Volgens mij is het belangrijk te kijken naar het kind zelf en te kijken of het de verantwoordelijkheid op eigen niveau aankan. Ook de manier waarop de school dalton vormgeeft is verschillend. Ik heb op een aantal daltonscholen stage gelopen en de verschillen tussen de scholen onderling zijn best groot.

~ Floor, Nederland